Prijava korisnika

VESTI

PARTNERI

Aktuelni poslovi

Aktuelni tenderi

O grantovima

Šta su grantovi?

Grantovi ili Donacije su specifični izvori finansiranja, najčešće raspisani od strane Međunarodnih organizacija, Državnih institucija, Korporacija, Fondova, Trust-ova ili imućnih pojedinaca, namenjenih pre svega preduzećima, nevladinim organizacijama, lokalnim samoupravama, fakultetima i školama, opštinama, bolnicama, mesnim zajednicama, udruženjima građana i svim drugim institucijama, odnosno pravnim i fizičkim licima kojima je potreban dodatni izvor finansiranja i koje je oglašavač granta (donator), u samom konkursu, naveo kao potencijalne korisnike sredstava iz predmetnog granta.

 

Svake godine se na prostoru Slovenije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, objavi veliki broj grantova u vrednosti od preko 20 milijardi evra.

 

Grantovi predstavljaju odličan izvor finansiranja, kako u početnim fazama biznisa, tako i u kasnijim fazama, prilikom uvođenja novog proizvoda ili usluge ili pronalaženja novog tržišta.

 

Nevladine organizacije, lokalne samouprave i javni sektor, zahvaljujući grantovima, mogu da povećaju svoj godišnji budžet i sprovedu dodatne aktivnosti, koje u redovnom poslovanju nisu u mogućnosti da izvedu usled limitiranih budžetskih sredstva.

 

Preuzmite akciju odmah i obezbedite nove izvore finansiranja.

 

www.grantovi.com je ponosni član poslovnog sistema GBS.